Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори" ще предоставя про боно услуги за бизнеса