Action Global Communications представя нова корпоративна идентичност и назначава нов главен изпълнителен директор, които отразяват динамичните промени във веригата