Acer дава пример в клиентското обслужване, превръщайки инвестициите и опита си в нов бизнес