Accenture е първа сред най-разнообразните и приобщаващи компании в света според индекса Refinitiv