Accenture България ще подкрепи кариерното развитие на жените в областта на технологиите