AVON достигна 1 милиард долара дарения за благотворителност в глобален план