ASTRA БЪЛГАРИЯ: HD Е ТОП ПРИОРИТЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗРИТЕЛИ СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ