АПОЛОН-95 ЕООД организира успешно втори информационен ден за представяне на постигнатите резултати по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „АПОЛОН – 95“ ЕООД за постигане на устойчив растеж“