АОБР: Тавани на приходите на производителите на електрическа енергия