АЛД представя новия си 5-годишен стратегически план “MOVE 2025”