АИДБ ще отстоява мястото на дизайна в инвестиционното проектиране