АДУЕС подпомага почистването на междублокови пространства в страната