ADECCO GROUP ПОВИШАВА УСИЛИЯТА СИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА