ACWA Power продава дела си в 60 MW фотоволтаичната централа в с. Караджалово, България