90% от служителите на Kaufland България са доволни от работното си място и среда