9 МИЛИОНА ЧОВЕКОЧАСА БЕЗ ИНЦИДЕНТИ ОТБЕЛЯЗА ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“