89% от топ мениджърите по света поставят клиента в центъра на стратегиите за развитие на компаниите си