88% от бизнеса смята, че зелените политики и ангажираността им към околната среда градят позитивен имидж