83,3% от мениджърите отчитат позитивна промяна в представянето на служителите, преминали през външни трейнинги