7 марки на Lidl поставят нов тренд на пазара на дрехи у нас