60 студенти преминаха курса по SEO на 411 Маркетинг