59% от компаниите в България продължават с плановете за териториално разширение, въпреки опасения за икономиката и предизвикателствата, свързани с веригите за доставки