55% от хората без собствено жилище планират покупка на дом