52% от ИТ лидерите в България очакват ръст в размера на технологичните им екипи през следващата година