50% по-добра производителност с новите телевизори на Philips