50% от фирмите искат да отпадне защитата при уволнение за хората с увреждания