5-та Изложба и конференция 'Управление на отпадъците и рециклиране'