49-та редовна среща на ОЧИС отчете успехи за българското председателство на организацията