411 Маркетинг продължава проекта за обучение на студенти от ВВМУ