411 Маркетинг: 50% от нашите IТ специалист са дами