411 МАРКЕТИНГ И ВВМУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ПРЕДВИЖДАТ НОВИ СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ