40% от текстилната индустрия в ЕС е фокусирана върху преход към кръговата икономика