40% от новоназначените мениджъри без предишен ръководен опит се провалят в първите 8 месеца