30-ите юбилейни Дни на японската култура в България стартират на 1 септември