28% от служителите заявяват, че психичното им здраве се е влошило по време на пандемията