214 проекта кандидатстват за финансиране в третото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“