2017 година: производителността на труда расте с 1,7% в България, разходите за труд - с 11%