20% нарастване на дела на зеления транспорт планира водеща компания в бранша