2 нови бензиностанции в семейството на Дизелор, 10-годишен юбилей и изцяло обновена визия