17 български компании са сред най-големите в Централна и Източна Европа, обяви Кофас