16 октомври, 16 часа - Работна среща с бизнеса в Ловеч