15 ноември - Предстои представяне на проект „е-MEDIATION” в рамките на Дни на медиацията