14 проекта получиха финансиране на първото заседание на Обществения борд на TELUS International в България за 2019 година