137% ръст на приходите на AtScale за последните 3 години