1/2 от фирмите изпускат поръчки заради летните отпуски