11 президенти на Американски търговски камари от ЦИЕ подкрепят Инициативата „Три морета“ за по-добра инфраструктура, енергетика и дигитализация