100 работни места в България за техническа поддръжка на eBay