100% от опаковките на Mars ще са устойчиви до 2025 г.