100 години от раждането на движението за отстояване правата на данъкоплатците по света