1. Allianz Global Insurance Report 2024: Предстоят години на трансформация за застрахователния сектор